Sam vichea. Powered by Blogger.

Recent

Firmware iPhone iPad iPod

IOS Firmwares [IPhone/IPad/IPod/Apple TV]iPad
iPad 3 (wifi): 6.0
iPad 3 (GSM): 6.0
iPad 3 (CDMA): 6.0
iPad 2: 6.0
iPad 2 (GSM): 6.0
iPad 2 (CDMA): 6.0
iPhone
iPhone 5 (GSM): 6.0
iPhone 5 (CDMA): 6.0
iPhone 4S: 6.0
iPhone 4 (GSM): 6.0
iPhone 4 (CDMA): 6.0
iPhone 3GS: 6.0

 
iPod touch
iPod touch 5G: 6.0
iPod touch 4G: 6.0
iPhone
iPhone 4S: 5.1.15.15.0.1 (build 9A406)5.0.15.0
iPhone 4 (GSM)5.1.1 (build 9B208)5.1.15.15.0.15.0
iPhone 4 (CDMA)5.1.15.15.0.15.0
iPhone 3GS: 5.1.15.15.0.15.0

iPod touch
iPod touch 4G: 5.1.15.15.0.15.0
iPod touch 3G: 5.1.15.15.0.15.0
Apple TV
Apple TV 3G: 5.0.25.0.15.0 (build 9B206f)5.0
Apple TV 2G: 5.0.25.0.15.0 (build 9B206f)5.04.4.44.4.34.4.24.4.14.4
iPad
iPad 3 (wifi): 5.1.15.1
iPad 3 (GSM): 5.1.15.1
iPad 3 (CDMA): 5.1.15.1
iPad 2: 5.1.15.15.0.15.0
iPad 2 (GSM): 5.1.15.15.0.15.0
iPad 2 (CDMA): 5.1.15.15.0.15.0
iPad 1: 5.1.15.15.0.15.0

Older iOS Firmwares

iPad
iPad 2: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.1
iPad 2 (GSM): 4.3.54.3.44.3.3
iPad 2 (CDMA): 4.3.54.3.44.3.3
iPad 1: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.13.2.23.2.13.2.0
iPhone
iPhone 4 (GSM): 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.24.0.14.0
iPhone 4 (CDMA): 4.3.54.2.94.2.84.2.7
iPhone 3GS: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.24.0.14.03.1.33.1.23.13.0.13.0
iPhone 3G: 4.2.14.14.0.24.0.14.03.1.33.1.23.13.0.13.02.2.12.22.12.0.22.0.12.0
iPhone 2G: 3.1.33.1.23.13.0.13.02.2.12.22.12.0.22.0.12.01.1.41.1.31.1.21.1.11.0.21.0.11.0
iPod touch
iPod touch 4G: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.1
iPod touch 3G: 4.3.54.3.44.3.34.3.24.3.14.34.2.14.14.0.24.03.1.33.1.23.1.1
iPod touch 2G: 4.2.14.14.0.24.03.1.12.2.12.2
iPod touch: 3.1.12.2.12.22.0.11.1.51.1.41.1.31.1.21.1.11.0
Tag : IOS Iphone
! Article Title "Firmware iPhone iPad iPod "

Back To Top